Hulppea metsätilakokonaisuus, Vaala-Pyykkö 155,84 ha, Perkkiö 4,064 ha ja Kotola 4,357 ha tiestön laidalla Vaalan kk:ltä n. 11,5 km Nuojualla ja Rokuan kupeessa. Metsät pääosin siemenpuutaimikoita, joissa kesäkorjuukelpoisilla kasvupohjilla puustoa n.  3578 m3 ja hakkuumahdollisuutta n. 1400 m3. Helposti saavutettavissa oleva metsäsijoituskohde.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Oulujoen rantaosayleiskaava voimaantullut 2007 , Rokua yleiskaava voimaantullut 2006

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Vaala-Perkkiö kiinteistöllä kulkee sopimuspohjainen moottorikelkkareitti ja kuuluu pohjavesialueeseen, jolla kaavamääräyksellä raskasta maanmuokkausta vältettävä.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Sähköiset panttikirjat, jotka voidaan sopimuksen mukaisesti joko kuolettaa tai siirtää ostajalle.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

osuudet yhteisiin maa- ja vesialueisiin