Kahdesta vierekkäisestä kiinteistöstä koostuva metsätilakokonaisuus Merikaarrossa, Kyrönjoen pohjoispuolella. Isompi tila Anderson 52:1 rajoittuu Jokivarsitiehen. Osa tilasta kuuluu Merikaarron osayleiskaava-alueeseen. Alkupää tilasta Anderson on merkitty pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Mahdollista rakentamista varten tarvitaan suunnittelutarveratkaisu ennen kuin rakennuslupaa voidaan hakea. Ratkaisua varten tarvitaan hakemus, jonka perusteella asia tutkitaan paremmin, voidaanko rakennuslupaa myöntää.

Puusto on pääosin taimikkoa, yhteensä n. 16,3 ha. Tilalla Anderson II taimikko on jo kookkaampaa ja on kohta nuorta kasvatusmetsää. Uudistuskypsää metsää on n. 0,8 ha ja varttunutta kasvatusmetsää n. 4,5 ha, josta n. 2,9 ha on hyväkasvuista ja suorarunkoista rauduskoivikkoa.

Kasvupaikkaluokat lehtomaista kangasta 10,2 ha ja tuoretta kangasta 11,4 ha.

Puuston määrä keskimäärin koko pinta-alalla yhteensä n. 42 m3 / ha. Puustoisilla alueilla n. 172 m3 / ha.

Puulajisuhteet: mäntyä n. 9 %, kuusta n. 29 % ja koivua n. 62 %.

Tilat sijaitsevat Vähänkyrön Merikaarrossa. Kulku tiloille päällystetyltä Jokivarsitieltä erkanevan tien kautta. Molemmilta tiloilta talvitieoikeus Kotkannevan tielle ja sen varressa puutavaran varastointioikeudet. Lisäksi Anderson II tilalla oikeus venepaikkaan Kyrönjoen varressa tilalla 6:13.

Osittain tilan 52:1 rajoilla suuntaa antava oranssi Metsätilojen nauhoitus.

Metsätilat myydään tarjousten perusteella! Tarjoukset välittäjälle viimeistään sunnuntaina 21.6.2020, vuorokauden loppuun mennessä!

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Osa kiinteistöstä Anderson 52:1 kuuluu Merikaarron osayleiskaava-alueeseen. 1) Yleiskaava(942-Kv 47 §) Kaavan arkistotunnus: Hyväksymis-/vahvistamispvm: 11.11.2003 POH/19/423/2004

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita: 1) Tieoikeus (Y2003-29898), Rasitetut: 905-442-52-1 ANDERSON 2) Tieoikeus (Y2003-29940) / Leveys: 6 m, Rasitetut: 905-442-52-1 ANDERSON 3) Tieoikeus (Y2003-30303) / Leveys: 5 m, Rasitetut: 905-442-52-1 ANDERSON, Talvitie 6) Tieoikeus (Y2004-17427) / Leveys: 4 m, Rasitetut: 905-442-52-1 ANDERSON 1) Tieoikeus (Y2003-30303) / Leveys: 5 m, Rasitetut: 905-442-7-58 ANDERSON II, Talvitie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (Y2003-29898) Rekisteröintipvm: 24.10.2006 Arkistoviite: MMLm/7099/33/2005 Oikeutetut: 905-442-7-40 LINNANMÄKI, 905-442-52-1 ANDERSON, 905-442-52-2 Niemen mäki, 905-442-58-0 KUJANPERÄ Rasitetut: 905-442-52-1 ANDERSON, 905-442-58-0 KUJANPERÄ 2) Tieoikeus (Y2003-29940) / Leveys: 6 m Rekisteröintipvm: 24.10.2006 Arkistoviite: MMLm/7099/33/2005 Oikeutetut: 905-442-7-40 LINNANMÄKI, 905-442-52-1 ANDERSON, 905-442-52-2 Niemen mäki Rasitetut: 905-442-6-13 LAHTI, 905-442-7-40 LINNANMÄKI, 905-442-52-1 ANDERSON, 905-442-52-2 Niemen mäki 3) Tieoikeus (Y2003-30303) / Leveys: 5 m Rekisteröintipvm: 24.10.2006 Arkistoviite: MMLm/7099/33/2005 Oikeutetut: 905-442-4-60 KARILA Rasitetut: 905-442-7-58 ANDERSON II, 905-442-52-1 ANDERSON, 905-442-64-2 ESKELÄ Rajaukset: Talvitie 4) Puutavaran varastointi (Y2003-30776) Rekisteröintipvm: 24.10.2006 Arkistoviite: MMLm/7099/33/2005 Oikeutetut: 905-442-7-58 ANDERSON II, 905-442-52-1 ANDERSON Rasitetut: 905-442-64-2 ESKELÄ Rajaukset: Leveys 11 m 5) Puutavaran varastointi (Y2003-30783) Rekisteröintipvm: 24.10.2006 Arkistoviite: MMLm/7099/33/2005 Oikeutetut: 905-442-7-58 ANDERSON II, 905-442-52-1 ANDERSON Rasitetut: 905-442-64-2 ESKELÄ Rajaukset: Leveys 11 m 6) Tieoikeus (Y2004-17427) / Leveys: 4 m Rekisteröintipvm: 24.10.2006 Arkistoviite: MMLm/7099/33/2005 Oikeutetut: 905-442-6-13 LAHTI Rasitetut: 905-442-52-1 ANDERSON 1) Tieoikeus (Y2003-30303) / Leveys: 5 m Rekisteröintipvm: 24.10.2006 Arkistoviite: MMLm/7099/33/2005 Oikeutetut: 905-442-4-60 KARILA Rasitetut: 905-442-7-58 ANDERSON II, 905-442-52-1 ANDERSON, 905-442-64-2 ESKELÄ Rajaukset: Talvitie 2) Puutavaran varastointi (Y2003-30776) Rekisteröintipvm: 24.10.2006 Arkistoviite: MMLm/7099/33/2005 Oikeutetut: 905-442-7-58 ANDERSON II, 905-442-52-1 ANDERSON Rasitetut: 905-442-64-2 ESKELÄ Rajaukset: Leveys 11 m 3) Puutavaran varastointi (Y2003-30783) Rekisteröintipvm: 24.10.2006 Arkistoviite: MMLm/7099/33/2005 Oikeutetut: 905-442-7-58 ANDERSON II, 905-442-52-1 ANDERSON Rasitetut: 905-442-64-2 ESKELÄ Rajaukset: Leveys 11 m 4) Venevalkama ja -laituri (Y2004-17447) Rekisteröintipvm: 24.10.2006 Arkistoviite: MMLm/7099/33/2005 Oikeutetut: 905-442-7-58 ANDERSON II, 905-442-52-2 Niemen mäki Rasitetut: 905-442-6-13 LAHTI 5) Tieoikeus (Y2004-17450) / Leveys: 4 m Rekisteröintipvm: 24.10.2006 Arkistoviite: MMLm/7099/33/2005 Oikeutetut: 905-442-7-58 ANDERSON II, 905-442-52-2 Niemen mäki Rasitetut: 905-442-6-13 LAHTI

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 499-878-7-0 Kreatursplats Rekisteröintipvm: 12.10.1984 Osuuden suuruus: 0,027886 / 98,227497 2) Yhteinen maa-alue 905-442-878-1 Ranta-alueet Rekisteröintipvm: 1.1.2013 Osuuden suuruus: 0,101133 / 7,000000 3) Yhteinen maa-alue 905-442-878-2 Hiekan- ja soranottopaikat Rekisteröintipvm: 1.1.2013 Osuuden suuruus: 0,101133 / 7,000000 4) Yhteinen vesialue 905-876-1-2 Vähänkyrön vesialueet (useassa kunnassa) Rekisteröintipvm: 28.8.2018 Osuuden suuruus: 0,187117 / 100,000000 1) Yhteinen maa-alue 499-878-7-0 Kreatursplats Rekisteröintipvm: 12.10.1984 Osuuden suuruus: 0,023253 / 98,227497 2) Yhteinen maa-alue 905-442-878-1 Ranta-alueet Rekisteröintipvm: 1.1.2013 Osuuden suuruus: 0,036142 / 7,000000 3) Yhteinen maa-alue 905-442-878-2 Hiekan- ja soranottopaikat Rekisteröintipvm: 1.1.2013 Osuuden suuruus: 0,036142 / 7,000000 4) Yhteinen vesialue 905-876-1-2 Vähänkyrön vesialueet (useassa kunnassa) Rekisteröintipvm: 28.8.2018 Osuuden suuruus: 0,083657 / 100,000000