Rehevillä pohjilla olevaa nuorta kasvatusmetsää sekä pienet metsälakikohteet.

Perkauksen/harvennuksen tarpeessa olevaa koivikkovaltaista nuorta kasvatusmetsää. Lisäksi tilalla on kaksi hienoa, rehevää kosteikkouomaa, jotka lähes varmuudella ovat metsälain 10§:n mukaisia tärkeitä elinympäristöjä. Komeita terveleppiä ym. hieno luontokohde joka tapauksessa.

Palsta on erillään muusta tilasta. Sen tieoikeus on epäselvä. Todennäköistä on, että hyvin vanha tieoikeus on käytännössä käyttökelvoton nykyoloissa. Lohkomisen yhteydessä muodostettavalle uudelle tilalle määrätään osana toimitusta uusi, käyttökelpoinen tieoikeus.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään vapaana kiinnityksistä.

Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 908-876-5-0 YHTEINEN VESIALUE 2) Yhteinen maa-alue 908-878-2-0 YHTEISET-MAA-ALUEET