Kohteen kokonaispuusto noin 3 150 m3. Suuremmat taimistot pääosin raivattu, viimeisimmät aukot istutettu kesällä 2020. Laskennallinen kasvu 4,3 m3/ha/vuosi. Maapohjat suurelta osin mustikkatyypin kangasmaita. Tilalla olevat rakennukset purkukuntoiset. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rajoittuu yleiseen tiehen

Osuus yhteisiin Ei ole