Metsätila pääkaupunkiseudulla, Hämeenlinnanväylän tuntumassa.

Myytävä tila on Aurinkorinne-niminen metsätila Rn:o 3:90 (kiinteistötunnus 92-416-3-90) Vantaan Riipilässä. Tilan pinta-ala n. 7 ha. 

Pieni, runsaspuustoinen metsätila. Pääosin varttunutta metsää. Tilan eteläosassa on vanhan teollisuushallin betonipaalutus.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Sekä voimassa olevan että valmisteilla olevan yleiskaavan mukaan alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta ja maatalousaluetta. Tilan eteläosa kuuluu maisemallisesti arvokkaaseen alueeseen. Tilan halki kulkee ohjeellinen ratsastusreitti. Valmisteilla olevan maakuntakaavan mukaan alue on merkitty suojelualueeksi. Katso tarkemmin kaavakartat ja Vantaan kaupungin ja Uudenmaanliiton sivustot.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Lisätiedot kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole