Varkaudessa Kangaslammella Sorsajärven rannalla, osoitteessa Hepokiventie 306, 79480 Kangaslampi olevat metsätilat, joilla on vuonna 2011 rakennettu kerrosalaltaan 31 m2 kokoinen Kuusamon hirsitalojen Sieppo 31 saunamökki (hirsimökki) ja erillinen vanhan asuintalon hirsikehikko. 

Kaupan kohteena olevien kiinteistöjen pinta-ala on lainhuutotodistusten mukaan yhteensä 10,345 ha ja numeerisen kiinteistöaraja-aineiston mukaan 10,5 ha.

Tilojen maapohjista noin 9,5 ha on metsätalousmaata, noin 0,6 ha on tonttimaata ja loput noin 0,4 ha on tiealueita.

Tilojen metsämaat ovat reheviä ja kivisiä. Noin 4,5 ha on lehtomaista kangasta, noin 4,5 ha on tuoretta kangasta ja noin 0,5 ha on kuivahkoa kangasta. Tiloilla on kuusivaltaista puustoa noin 1 100 m3. Nykypuuston kasvu on noin 10,6 m3/ha/v. Tilojen nuorissa metsissä on nuoren metsän hoidon tai energiapuuhakkuun  ja terveyslannoituksen tarvetta. Tilojen tieyhteydet ja -oikeudet ovat kunnossa. Kiinteistöllä Hepokivi 1:25 on noin 480 m Sorsajärven rantaviivaa. 

Kiinteistöllä Hepokivi II 1:24 on vanhan hirsitalon hirsikehikko ja kaivo. Tarkemmat tiedot hirsikehikosta ovat tämän myyntiesitteen liitetiedoissa.

Kiinteistöllä Hepokivi 1:25 on 2011 rakennettu ja 2014 lopputarkastettu Kuusamon hirsitalojen Sieppo 31 saunamökki, grillikatos ja puucee. Tarkemmat tiedot ovat tämän myyntiesitteen liitetiedoissa.

Hintapyyntö on 95 000 euroa. Tarjoukset pyydetään tekemään 14.4.2021 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevien kiinteistöjen alueella on voimassa yleiskaava. Kaavassa kiinteistöjen alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi kaavamerkinnällä M, kiinteistölle Hepokivi 1:25 on osoitettu yksi loma-asunnon rakennuspaikka kaavamerkinnällä RA ja kiinteistölle Hepokivi II 1:24 on osoitettu yksi asuinrakennuksen rakennuspaikka kaavamerkinnällä A. Kiinteistölle Hepokivi II 1:24 voi rakentaa enintään 250 k-m2.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kiinteistöllä Hepokivi 1:25 on yksi loma-asunnon rakennuspaikka. Kaavan mukainen rakennusoaikeus on 150 k-m2. Rakennuspaikalla on kokonaisalaltaan 31 m2 kokoinen saunamökki ja noin 9 m2 kokoinen grillikatos. Yhdistämällä kiinteistön Hepokivi II 1:24 kiinteistöön Hepokivi 1:25, saa kiinteistölle rakentaa Sorsajärven rannalle vakituiseen asuirakennukseen liittyen enintään 25 k-m2 kokoisen saunarakennuksen.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä Hepokivi II 1:24 rasittaa Hepokiventien osakkaiden tieoikeus ja kiinteistön 915-439-2-42 Lomakivi 6 m leveä tieoikeus 000-2007-K20463. Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä Hepokivi 1:25 rasittaa Hepokiventien osakkaiden tieoikeus ja kiinteistön 915-439-2-42 Lomakivi 6 m leveä tieoikeus 000-2007-K20463 ja kiinteistön 915-439-1-72 Leponiemi 8 m leveä tieoikeus Y2001-K33813.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena oleviin kiinteistöhin kohdistuu yhteiskiinnitys. Pantinhaltijan kirjallisella suostumuksella kaupan kohteena olevat kiinteistöt vapautetaan panttirasitteesta. Kaupan kohteena olevat kiinteistöt myydään kiinnityksistä, veloista ja vastuista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevilla kiinteistöillä on tieoikeus Hepokiven yksityistiehen. Tiemaksu on tällä hetkellä arviolta noin 300 € vuodessa. Hepokiventien perusparannus on käynnissä (tien alkupää on jo korjattu).

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevilla kiinteistöillä ei ole osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta