Varkaudessa Kangaslammilla Pisamakaita-saaressa sijaitseva 3,9 ha:n metsätila ja hirsimökki. 

Pisamakaita-saaressa sijaitseva metsätila, kesämökki, varastorakennus ja puucee. 

Tilan maapohjat ovat tuoretta kangasta ja tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin 1000 m3, josta on heti metsänhoitosuositusten mukaan hakattavissa noin 350 m3. Nykypuuston kasvu on noin 11,1 m3/ha/v. 

Kiinteistölllä on 1991 rakennettu ja 2003 laajennettu, rakennusalaltaan 42,5 m2 kokoinen saunamökki, kesäkeittiönä oleva varastorakennus ja puucee. Järvimaisema avautuu mökiltä suoraan etelään Linnasaaren kansallispuiston suuntaan.  Tarkempia tietoja rakennuksesta on tämän myyntiesitteen liitteenä olevissa piirustuksissa ja selostusliitteessä.

Hintapyyntö on 45 000 euroa. Tarjoukset pyydetään tekemään 1.10.2021 klo 15.00 mennessä. Näytöt ja esittelyt sopimuksen mukaan.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevan kiinteistön alue on kaavassa merkitty maa- ja metsätalousalueeksi kaavamerkinnällä M ja kiinteistölle on varattu yksi loma-asunnon rakennuspaikka kaavamerkinnä RA.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on oikeus rakentaa jo olemassa olevien rakennusten kanssa yhteensä 150 k-m2.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistölle ei ole kiinteistörekisteriin kirjattu rasitteita eikä rajoituksia.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on sopimukseen perustuva tieoikeus Lippolanniemen yksityistiehen. Lippolanniemen yksityistie päättyy osoitteen Lippolaniementie 107 kohdalle. Osoitteesta Lippolanniementie 107 eteenpäin kiinteistölllä on ollut suulliseen sopimukseen perustuva tie-, auto- ja venepaikkaoikeus kiinteistön 915-429-12-6 Kallio kautta ja alueella. Kaupan kohteen ostajan on neuvoteltava ja sovittava tieoikeus kiinteistön 915-429-12-6 Kallio omistajan kanssa, tai neuvoteltava ja sovittava tie-, auto- ja venepaikkaoikeus Pisamaniementien päässä olevalle venepaikalle tai haettava tie-, auto- ja venepaikkaoikeus tietoimituksen kautta. Tiemaksu Lippolanniemen yksityistielle on ollut noin 50 euroa vuodessa.

Osuus yhteisiin Ei ole
Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta