Varkaudessa Kurolassa Vantunmäentien varrella oleva metsätila. 

Varkaudessa Vantunmäentien varrella oleva metsätila. Tilan maapohjat ovat kokonaan tuoretta tai lehtomaista kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa turvekangasta. Tilalla on puustoa noin 450 m3 joka on metsänhoitosuositusten mukaan lähes kokonaan heti hakattavissa.  Tämän myyntiesitteen liitteenä olevan kartan kuviolla nro 4 on Juhannnusta edeltäneellä viikolla ollut myrskytuho. Myrskyn kaatama, kallistama ja vaurioittama puusto ei ole mukana tila-arviossa.  Myrskypuut tulevat siis kaupan mukana ostajalle ja ostaja vastaa metsätuholain mukaisesti myrskypuiden korjuusta. Tilan tieyhteys ja -oikeus ovat kunnossa. 

Hintapyyntö on 33 000 euroa. Tarjoukset pyydetään tekemään 6.8.2021 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaavassa kiinteistön alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi kaavamerkinöillä M-1 ja MY.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteella ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa Toivalanmäen yksityistien osakkaiden tieoikeus Y2004-16189.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on tieoikeus Y2004-16189 Toivalanmäen yksityistiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Kopolanniemen osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-876-6-0