Puustoinen metsätila Vesannolla Horonkyläntien varrella. Sekä pienempi tila Horonjärven toisella puolella. Viisi rantarakennus tonttia.

Autio -tila on puustoinen tila maantien varrella. Tila on Horonjärven ja Keitele- järven välisellä kannaksella. Rantaviivaa Keitele -järveen on noin 500 m. 

Autio- tilalla on havaittu liito-oravia osassa tilaa. Liito-oravat vaikeuttavat hakkuita määrätyllä alueella tilaa.  Määrätylle alueelle, missä liito-oravat asuvat on voimassa oleva suojelualuetarjous Ely - keskukselta. Suojeltava pinta-ala on 15,2 ha ja se on piirretty liitekarttaan. Tilan ostaja saa päättää hyväksyykö vai hylkääkö tarjouksen. Tarjous on voimassa eikä sitä ole vielä hyväksytty. Alue on liito-oravien takia kuitenkin avohakkuu kiellossa ja metsätalouden harjoittaminen alueella on rajoitettua. Suojelualueesta maksettava korvaus on verovapaata tuloa. 15,2 ha alueesta on tarjottu 145 210 €. Tilan ostaja voi halutessaan saada kyseisen korvauksen verovapaasti hyväksymällä Ely-keskuksen tarjouksen. Tämä koskee yksityisiä henkilöitä, y-tunnuksella (rahastot, osakeyhtiöt ym) tarjouksen jättävät selvittävät itse ennen tarjouksen tekoa korvauksen verovapauden.

Rannanpuoli ja tienvarsi tilasta ovat talousmetsiä, eikä niitä rasita liito-orava havainnot. Näillä alueilla voi harjoittaa metsätaloutta. Talousmetsää on tilalla 21 ha ja puustoa tällä alueella n. 4 300 m3. Metsissä on heti tehtäviä hakkuita melkein koko alalla. Metsiä ei ole vuosikymmeniin hakattu ja päätehakkuita ja harvennushakkuita voi tehdä välittömästi. Tiloilla ei ole myytyjä leimikoita.

Maatalousmaata tilalla on noin 9,5 ha. Pellot ovat olleet kesannolla ja ne voidaan palauttaa helposti aktiiviviljelyyn. 

Rantarakennustontteja loma-asunnoille 4 kpl Keitele- järven rannalla.  Tonteille on mahdollista rakentaa tie vanhaa polkua pitkin. Luonnonsuojelualue tarjouksessa on  tieoikeus alueen läpi rantaan tonteille sekä metsätalouden kuljetuksia varten. Rantapalstalle voi siis tehdä tien ja tietä voi käyttää normaalisti mahdollisesta suojelualueesta huolimatta. Myös olemassa olevien suojelualueen läpi kulkevien ajourien käyttö on sallittua. Lisäksi kaavakartassa on Autio-tilan pienelle erilliselle pasltalle  kaavoitettu yksi tontti Horonjärven rantaan. Vesijättöä on tilan ja järven välissä tällä kohtaa. 

Myyjät jättävät itselleen tontin rakennusten yhteydestä. Tontin pinta-ala on noin 1,5 ha ja se käsittää myös rakennusten eteläpuoleisen pellon. Myyjät pidättävät myös venevalkama oikeuden Keitele- järven rantaan.

Autio I- tila on vajaan 3 ha kokoinen tila Horonjärven rannalla. Tällä tilalla on yksi rantarakennuspaikka loma-asunnolle. Tie perille saakka.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

4 tonttia Keitele- järven rannassa ja yksi tontti Horonjärven rannalla Autio I tilalla

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Liito-orava havainnot luonnonsuojelukseen ehdotetulla alueella, kts liitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Sijatsee maantien varrella (Horonkyläntie). Rantaan on oikeus tehdä mahdollisen luonnonsuojelualueen läpi tie metsätalouskäyttöön sekä rantatonteille. Autio I- tilalle tieoikeus kiinteistörekisteriotteen mukaisesti.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 921-401-876-1 Horontaipaleen osakaskunta Yhteinen vesialue 921-401-876-5 Rintainlampi Yhteinen maa-alue 921-401-878-3 Lehistön ja Kotisaaret