Rehevien kasvumaiden metsätila Vesannon ja Tervon rajalla Siniseentiehen 551 rajoituen. Heti päätehakattavaa metsää maantien varressa sekä koivikoita ja nuoria metsiä. Vanha purkuntoinen asuinrakennus.

Metsätila rehevillä mailla Kuopiontiehen rajoittuen. Heti hakattavaa järeää havupuumetsää 1 ha ja kasvatusikäisiä koivikoita. Nuoret metsät vesakoituneet, mutta puustoa niissäkin on. Hoitamalla kuntoon. 

Vanha ilmeisesti hirsirunkoinen talo, jossa sähköliittymä. Talon kunto on huono ja se myydään purkuntoisena. Osittain sortuneita piharakennuksia sekä tavaroita / romua jotka jäävät ostajan vastuulle. 

Tässä oivallinen kohde hyvien liikenneyhteyksien varrella. Monipuolista metsämaata ja heti hakattavaa puustoa. Tilalla on harvennusikäistä koivikkoa, joka soveltuu erinomaisesti polttometsäksi. 

Vakiintunut kulku tietä pitkin tilalle, tieoikeutta ei ole merkitty kiinteistörekisteriotteeseen.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

maantien varrella. Tilalle on vakintunut kulku sähkölinjan alla kulkevaa tietä pitkin.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 921-406-876-1 Vesamäen osakaskunta