Kahden metsätilan ja yhden määräalan kokonaisuus rehevillä mailla Vesannon kylän kupeessa.

Kiinteistörekisteriin merkityt pinta-alat:

Läheaho II 12,29 ha, kartalta mitattuna pinta-ala on kuitenkin vain n. 9,9 ha.

 Alaniitty 4,485 ha

Määräala Huuhanmäki -tilasta n. 21,2 ha.

Myyntikohteella on metsämaata yhteensä noin 33,1 ha, peltoa noin 1,6 ha ja lisäksi kitu- ja joutomaita noin 0,5 ha. Pellot ovat vuokrattuja.

Maapohjiltaan kohde on reheviä tuoreita- ja lehtomaisia kangasmaita. Suota on hieman Huuhanmäki- tilan määräalalla. 

Tieoikeudet Pohjoismäentielle sekä Kulmakyläntielle. 

Harvennushakkuita tehty maaliskuussa 2021 kuvioilla 11 ja 5 ja siemenpuuhakkuu tehty kuviolla 9.

Määräala Huuhanmäki -tilasta lohkotaan kaupanteon jälkeen. Maanmittauslaitoksen suorittamassa lohkomisessa määritellään myös tieoikeudet. Alaniitty ja Läheaho II tilat myydään kokonaan, joten niitä ei tarvitse lohkoa. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tieoikeudet Pohjoismäentie ja Kulmakyläntie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

tieoikeudet Pohjoismäentie ja Kulmakyläntie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 921-406-876-1 Vesamäen osakaskunta