Määräala noin 94 ha tilasta Mattila Vesannon Sonkarilla. Hyvät tieyhteydet Sonkarintietä ja Kaijan metsätietä pitkin.

Määräala koostuu kolmesta palstasta: Kaijan metsätien varren palsta kokonaan, Sonkarintien palsta peltoa vasten ja Sonkarintien länsipuolen peltoa vasten sijoittuva palsta (kuviot 18 ja 18.1). Myytävä määräala on kartassa kuvioitu ja rasteroitu punaisella värillä.

 

Sonkarin tien palstat ovat reheviä tuoreita- ja lehtomaisia kankaita. Puusto tällä palstalla koostuu kuusikoista ja koivikoista. Kuviolla 15 on istutettu kuusentaimikko, joka on jäänyt heinän alle.

 

Kaijan metsätien palsta on enimmäkseen kuivahkoa- ja tuoretta kangasmaata. Hidas kasvuista suota on vain kuviolla 62.

 

Kasvatusmetsiä n. 52 ha. Taimikoita n. 24 ha, istuttamattomia aukkoja n. 14,5 ha ja siemenpuuasentoon hakattuja metsiä n. 2,4 ha. Kuvio 45,1 (Kaijan metsätien suuntaisesti on istuttamaton ja hakattu aikoinaan kaistalehakkuuna.  Aukkojen uudistaminen jää ostajan vastuulle.

Kaijan metsätienristeyksessä on ulkopuolisen omistama kenttäsaha, joka ei kuulu kauppaan.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Pieni osa Kaijan metsätien palstasta merkitty maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja. Sonkarin tienvarressa pieni ala merkitty maa- ja metsätalousalueeksi yleiskaavassa. Kts kaavakartta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tieoikeudet, kts kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteiset vesi- ja maa-alueet, kts kiinteistörekisteriote.