Vesannon Sonkarin kylällä 16,2 hehtaarin määräala metsämaata.

Vesannon Sonkarin kylällä 16,2 hehtaarin määräala. Määräala rajoittuu eteläpäästä Mutalehdentiehen.  kokonaispuusto määräalalla on 555 m3, valtaosaltaan kuusta. Maapohjat ovat lehtomaisa ja tuoreita kankaita. Taimikot ovat hyvässä kasvuvaiheessa. Määräalalla on myyty leimikko (kuvio 25), joka on huomioitu puuston kokonaismäärässä ja kehitysluokissa, jossa se on A0.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Määräalan alueella o yleiskaava, joka on hyväksytty/vahvistettu 14.5.2018.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Mutalahdentie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Mattilan osakaskunta, Sonkarinsaaren rauhoituspiirien osakaskunta, yhteinen vesialue Suolampi, yhtienen venevalkama.