Runsaspuustoinen, pääosin varttunutta ja uudistuskypsää puustoa sisältävä metsäpalsta, Vesilahden Krääkkiön suunnalla.

Tilan metsät on pääosin runsaspuustoista varttunutta ja uudistuskypsää kuusikkoa, jossa on runsaasti hakkuumahdollisuuksia.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus palstalle, tieltä Rekolantie. Kts kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 887-876-7-0; Narvan kalastuskunta. Yhteinen maa-alue 922-878-4-0; Narvan osakaskunnan yhteismaat. Kts kiinteistörekisteriote