Puustoinen metsätila Vesilahdessa.

Viraantien molemmin puolin sijaitseva metsätila. Hyväkasvuisilla, rehevillä mailla sijaitsevia jo isoja taimikoita ja kasvatusmetsää. Ylispuiden poistoa ja päätehakkuumahdollisuuskin.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaksi 8400 euron vapaana olevaa paperista panttikirjaa, jotka luovutetaan ostajalle kaupanteon yhteydessä.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Viraantie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 922-409-876-1 Järvenrannan vedet 2) Yhteinen maa-alue 922-409-878-1 Yhteiset maa-alueet