Selkeämuotoinen määräalakohde, puusto pääosin uudistuskypsää.

Koivikkovaltainen määräala, jonka puusto on pääosin jo uudistuskypsää ikänsä puolesta. Kuusentaimikko on hyvässä asennossa.

 

HUOM! Päivitys myyntiesitteeseen 29.12.2020: nykyinen tieoikeus ja sen mahdollinen muuttaminen

Määräalan virallinen tieoikeus on haasteellinen ja sen voi säilyttää sellaisenaan halutessaan.

Mikäli ostaja haluaa muuttaa nykyistä tieoikeutta lohkomistoimituksessa siten, että tieoikeus muutetaan määräalasta luoteeseen sijaitsevaan puomilla varustettuun Kotasaarten yksityismetsätiehen, on ostajan syytä varautua nykyisten tieosakkaiden (3 kpl) pyytämään liittymiskorvaukseen (3000 €), joka osakkaiden mukaan perustuu tien nykykuntoon ja siihen tehtyihin kunnossapitotöihin sekä tieoikeudesta syntyvään hyötyyn.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava ei ulotu myytävään määräalaan.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote ja liite tieoikeudesta. Myyjän mukaan nykyiseen tieoikeuteen kohdistuva tienhoitomaksu on ollut muutamia kymmeniä euroja muutaman vuoden välein.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Eivät siirry kaupan mukana.