Helppokulkuinen ja hyväpuustoinen metsätila Vetelissä.

Vetelin Sulkaharjun alueella sijaiseva metsätila ARIZONE 7:336, muodostuu kolmesta palstasta. Pinta-ala yhteensä 59,8 ha. Palstojen sijainti - Kemoran moottoriradalle menevän tien varressa, Sulkaharjussa Oikotien varressa ja Matinnevan läheisyydessä Sarparaumalla, turvetyömaalle menevän metsätien päässä. Kaikille palstoille on ajokelpoinen tiestö. Metsäpohjat ovat kangasmaiden osalta pääosin helppokulkuisia hiekkamaita. Kohteissa on myös puustoisia turvemaan ojitusalueita sekä komea luonnontilainen suoalue (Kemoran läheisyydessä). Sarparauman palstalla, metsätien käätöpaikalla,  on kookas hirsilato. Tilan metsiköt ovat pääosin mäntyvaltaisia (osa tukkivaltaisia kuvioita), mutta myös koivupitoisia kohteita löytyy. Välittömiä hakkuumahdollisuuksia löytyy lähinnä uudistuskypsistä ja varttuneista metsikkökuvioista (yhteensä lähes 20 ha). Kookkaammat taimikot on hoidettu hyvään kuntoon ja järeytymässä kuitupuukokoon, pienemmissä taimikoissa (1-2 m) on perkaustarvetta.  Tilan puustoissa on tasaisesti kaikenikäisiä puustoja taimikoista päätehakkuukokoisiin metsiköihin. Tilaan kuuluu osuudet yhteisiin alueisiin.
Palstat on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tien varressa on opastekyltit. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Sulkaharjun palstasta noin 3 ha on vedenottamon suoja-alueella, Kemoran palstasta vajaa 1 ha.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. tieoikeuskartta

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 924-405-876-1 VESIALUE Osuus: 0,016865 / 3,145800 2) Yhteinen maa-alue 924-405-878-21 Sorapalstat ja Savenottopaikka Osuus: 0,016865 / 3,145800 3) Yhteinen maa-alue 924-405-878-23 TALON NRO 7 HIEKANOTTOPAIKKA Osuus: 0,015872 / 0,958500