Kookas metsätila Vetelin keskustaajaman läheisyydessä.

Vetelissä MATINTALO 85:12 -niminen metsätila. Tilan metsäala noin 50,6 ha. Tilan puustoista taimikoita 25 %, nuoria ja varttuneita puustoja 57 % ja uudistuskypsiä metsiä 16 %. Lähivuosina harvennushakkuukohteita noin 15 ha sekä päätehakkuukohteet. Taimikoissa hoitokohteita lähiajalle noin 10 ha. Maapohjat ovat melko reheviä, mustikkatyypin kasvupohjia yli 22 ha. Ojitukset melko toimivassa kunnossa, paikoin kunnostusojitustarvetta.
Tila on nauhoitettu maastoon oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa opastekyltti.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava(924-Kv 36 §) M-aluetta (pieni osa eteläreunassa MU-aluetta)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) 924-876-2-0 YHTEISET VESIALUEET Osuus: 0,052043 / 10,432500