Metsätila hyvän tieyhteyden varressa!

Vetelin Pilvilammella metsätila LISÄ-TUOMALA 4:19, jonka metsämaan pinta-ala 20,0 ha. Tilan läpi hyväkuntoinen metsäautotie. Pääosa pinta-alasta 12,8 ha on varttunutta (03) kasvatusmetsää. Taimikoita on 3,1 ha ja ne voi käydä harventamalla läpi. Metsätien varressa olevalta siemenpuualueelta voi siemenpuut poistaa ja aluetta kannattaa hieman täydennysistuttaa. Ojitukset ovat toimivassa kunnossa ja puusto mukavassa kasvussa.
Metsätila on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa on opastekyltti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin Ei ole