Monipuolinen metsäpalsta Vetelissä.

Vetelin Pilvilammella 34,0 ha kokoinen metsäpalsta. Hyvä tiestö, autotie kulkee koko palstan sivurajaa pitkin. Kohteella on kaikenikäisiä puustoja taimikosta päätehakkuuvaiheen metsiköihin saakka. Hakkuumahdollisuuksia on sekä harvennus- että päätehakkuukohteilla. Kankaiden väliset ojikkoalueet on hyvä kunnostusojittaa ja samalla suorittaa tarvittavat harvennushakkuut.  Kuviolla 7 hyvä mäntytaimikko, jolla olevat siemen(ylis)puut saa hakata pois. Palstan länsipääty (kuvio 1) on kaunista luonnontilaista suota.
Alue on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa on opastekyltit.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole