Rehevä metsäpalsta Vetelissä.

Vetelin Alaspäässä (Räyrinki) 19,7 ha metsäpalsta (määräalapalsta tilasta KALLIO 2:22). Metsäautotie kulkee palstan rajaa pitkin. Metsäpohjat ovat reheviä MT- ja OMT-tyyppiä (tuore ja lehtomainen). Taimikot ovat kooltaan pääosin 4-8 m pituisia ja ne voi heti käydä läpi harventamalla (osa kmr-tukikelpoisia). Puustot ovat iältään varttunutta ja uudistuskypsää metsää. Puuston määrä on 1315 m3 ja hakkuumahdollisuutta runsaasti. Kohteella on vanha peltopalsta (kuvio 195.1), jossa riistapelto ja ruokintapaikka.
Kohde on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja opastekyltti tienvarressa. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Pinta-alan mukaisessa suhteessa.