Varttunutta kasvatusmetsikköä!

Vetelin Pulkkisessa (Sulkanevan laidassa) 19,1 ha määräalapalsta tilasta KOTIRANTA 7:305. Kohde on puustoinen ja reheväpohjainen metsäpalsta. Puustoa runsaat 2000 m3, joka on pääosin varttunutta (03) kasvatusmetsää. Päätehakkuukohdetta 0,9 ha. Maapohjat ovat peltomaisen tasaisia.

Heti hakkuumahdollisutta on päätehakkuukohteen lisäksi harvennushakkuissa. Kulkuoikeus kohteelle on palstan läheisyyteen tulevan viljelystien kautta.

Palsta on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa opastekyltti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin jäävät kantatilalle.