Metsäpalsta Vetelin Tuohimaassa.

Veteli, Patana/Tuohimaa määräalapalsta tilasta ANNALA 1:16. Metsäpalstan pinta-ala 8,9 ha. Kuvio 1 ja 2 hyvässä kasvussa olevia (kuitupuukokoista) nuoria kasvatusmetsiä, joista kuvion 2 saa lähivuosina käsitellä harvennushakkuulla. Kuvio 3 harvennettua nuorta metsää. Kuviot 4-6 käsitelty eri-ikäisrakenteeseen tähtäävällä hakkuilla muutama vuosi sitten.
Kohde on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja opastekyltit palstan rajalla ja Tuohimaantien varressa.
Palstalle johtava talvitie on poljettu ja merkitty nauhoin.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Palstalle on aina kuljettu karttaan merkittyä talvitietä pitkin. Tieoikeuden saa vahvistettua lohkomistoimituksen yhteydessä.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin jäävät myyjälle jäävään kantatilaan.