Hyväkasvuiset ja -puustoiset metsät Vieremällä Vuorisjärven lähellä. 

Myyjä pidättää itsellään Ämmänniemi -tilasta 7,6 ha:n määräalan, jolla rakennukset ja pellot (erillinen palsta). Pieni erillinen suopalsta (nro 16) kuuluu myytävään kohteeseen.

Ihanteellinen kehitysluokkajakauma. Välittömiä hakkuumahdollisuuksia. Varttuneet taimikot hoidettu ajallaan.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rikuli-Postinmäki yksityistie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Valkeisen osakaskunta