Hyvällä sijainnilla kolmessa lohkossa oleva metsätilakokonaisuus. Hyvä saavutettavuus ja pääosin hyvä maapohja. Lisäksi vanhoja sorakuoppa-alueita, joissa ei tällä hetkellä ole kasvatettavaa puustoa. Taimikoissa osittain hoitotarvetta.

Kaava Asemakaava » Lisätietoja

Asemakaava kiinteistön Ylitalo 2:244 alueella, kts. kiinteistörekisteriote. Asemakaava ei koske nyt myytäviä alueita, kaava Hanko-Hyvinkäätien eteläpuolisilla kiinteistön alueilla. Lisäksi ei oikeusvaikutteinen yleiskaava. Kaavakartat ja kaavaselosteet kaavoista liitteenä.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, maantien suoja-alueet, vedenottamon suoja-alue, kts. kiinteistörekisteriotteet.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään rasituksista ja kiinnityksistä vapaana. Kiinteistön Ylitalo 2:244 kiinnitykset eivät koske nyt myytävää aluetta.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus Kokkointiehen, muuten tiet omilla mailla tai kiinteistöt rajoittuvat valtion teihin. Kokkointien tiemaksu ollut noin 15 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistöllä Lehtola kiinteistörekisteriotteiden mukaiset. Kiinteistöstä Ylitalo 2:244 lohkaistava määräala ei saa osuuksia yhteisiin.