Hoitoa ja hakkuuta kaipaava puustoinen erottamaton määräala erinomaisella tieyhteydellä.

Viitasaarella Muuruejärven länsipuolella Kennää kylätien molemmin puolin sijaitseva noin 22,7 hehtaarin puustoinen erottamaton määräala, jonka pinta-alasta metsää noin 20 hehtaaria ja viljeltyä vuokralla olevaa peltoa noin 0,8 hehtaaria. Kitu- ja muuta maata on noin 2 hehtaaria. Määräala muodostuu kuudesta palstasta. Myytävä erottamaton määräala on merkitty esitteen liitteenä olevaan kuviokarttaan vihreällä värillä.

Määräalan maapohjat ovat pääosin hyväkasvuista kangasmaata. Kasvupohjaltaan lehtomaista kangasta on 16 %, tuoretta kangasta on 49 %, kuivahkoa kangasta 29 % ja kuivaa kangasta 6 %. Suota tilalla on vain 0,3 ha. Määräalalla on mäntyvaltaista puustoa noin 2 900 m3. Puusto kohteella on kauttaaltaan harvennushakkuun tarpeessa. Nykypuuston kasvu kohteella on noin 6,4 m3/ha/v. Metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavaa puustoa kohteella on noin 800 m3, josta uudistushakkuuta noin puolet. Taimikkoa tilalla on vain 1,2 ha.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 11.3.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Rannan läheisyys M-aluetta (maa- ja metsätalousalue).

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Myytävä määräala ei rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Maantien suoja-alue ja tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote). Pellonvuokrasopimus.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Ei erottamattoman määräalan osalla.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rajoittuu yleiseen tiehen.

Osuus yhteisiin Ei ole