Myydään Keitelejärven pohjoisosassa sijaitsevasta Jurvansaaresta noin 20,3 hehtaarin määräala, jolla rantaviivaa yli kilometri. Myyjät pidättävät tilan pohjoisosasta vajaan hehtaarin kokoisen tontin, jossa sijaitsevat tilan vapaa-ajan rakennukset. Myyjille jäävä tonttialue on merkitty esitteen liitteenä olevaan kuviokarttaan sinisellä värillä.

Kohteeseen kuuluu hyväkasvuista metsämaata noin 19,6 hehtaaria ja yksi loma-asuntorakentamiseen tarkoitettu rakentamaton rantarakennuspaikka. Metsäarvion lisäksi rakennuspaikasta on erillinen selostus ja arvio tämän myyntiesitteen liitteenä.

Määräalalla on puustoa noin 2100 m3 eli noin 103 m3/ha ja nykypuuston laskennallinen kasvu noin 5,5 m3/ha/v. Määräalan maapohjat ovat lähes kokonaan kasvupohjaltaan hyväkasvuista tuoretta kangasta. Metsänhoidollisesti määräalalla on hyvässä kasvukunnossa, eikä välittömiä hakkuutarpeita tai metsänhoitotöitä ole. Muutaman vuoden päästä kuviolla 3 ja 10 yht. 1,9 hehtaaria olisi taimikon perkaus ajankohtainen.

Kohteelle ei ole olemassa valmiiksi kulkuoikeuksia vaan määräalalle muodostetaan lohkomistoimituksen yhteydessä viralliset tie- ja venepaikkaoikeudet.

Ei tarjousaikaa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Ylä-Keiteleen rantaosayleiskaava (ks. Arvio rakkenuspaikasta ja kaavakarttaote)

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Määräalalla yksi rantarakennuspaikka loma-asuntorakentamiseen. Rakennusoikeus max. 300 m2/rakennuspaikka. Rakentaminen yleiskaavan määräysten sekä Viitasaaren kaupungin rakennusjärjestyksen mukaiseti. Lisätietoja rakentamisesta antaa Viitasaaren kaupungin tekninentoimi.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tilan etelä osassa Natura 2000 aluetta.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitys on. Määräala myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräalalle muodostetaan lohkomistoimituksen yhteydessä viralliset tie- ja venepaikkaoikeudet.

Osuus yhteisiin Ei ole