Myydään Keitelejärven pohjoisosassa sijaitsevasta Jurvansaaresta noin 20,3 hehtaarin määräala, jolla rantaviivaa yli kilometri. Myyjät pidättävät tilan pohjoisosasta vajaan hehtaarin kokoisen tontin, jossa sijaitsevat tilan vapaa-ajan rakennukset. Myyjille jäävä tonttialue on merkitty esitteen liitteenä olevaan kuviokarttaan sinisellä värillä.

Kohteeseen kuuluu hyväkasvuista metsämaata noin 19,6 hehtaaria ja yksi loma-asuntorakentamiseen tarkoitettu rakentamaton rantarakennuspaikka. Metsäarvion lisäksi rakennuspaikasta on erillinen selostus ja arvio tämän myyntiesitteen liitteenä.

Huom! Esitettä täydennetään vk. 33-34.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 2.9.2021 klo 15.00 mennessä.

Välittäjä lomailee 10.7. - 15.8., joten elokuussakin ehtii kysymään tilasta.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Ylä-Keiteleen rantaosayleiskaava (ks. Arvio rakkenuspaikasta ja kaavakarttaote)

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Määräalalla yksi rantarakennuspaikka loma-asuntorakentamiseen. Rakennusoikeus max. 300 m2/rakennuspaikka. Rakentaminen yleiskaavan määräysten sekä Viitasaaren kaupungin rakennusjärjestyksen mukaiseti. Lisätietoja rakentamisesta antaa Viitasaaren kaupungin tekninentoimi.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tilan etelä osassa Natura 2000 aluetta.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitys on. Määräala myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräalalle muodostetaan lohkomistoimituksen yhteydessä viralliset tie- ja venepaikkaoikeudet.

Osuus yhteisiin Ei ole