Hyväkasvuinen, Vesannontiehen rajoittuva kahdesta tilasta ja määräalasta muodostuva hyvänkokoinen noin 68,8 ha metsätilakokonaisuus.

Kohde muodostuu Kolmio 3:70 (pinta-ala noin 8,719 ha), Arokangas 3:74 (pinta-ala noin 20,08 ha) ja Vermatkangas 3:71 määräala (pinta-ala noin 41,0 ha) nimisistä tiloista.

Kohteen maapohjista ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta on noin 55 % pinta-alasta, kuivahkoa kangasta noin 40 % ja kuivaa kangasta 5 % pinta-alasta. Tilan puusto on mäntyvaltainen ja sitä on keskimäärin noin 102 m3/ha. Nykypuuston kasvu on hyvä noin 12 m3/ha/v. Kohteen pinta-alasta noin 60 % on eri-ikäisiä kasvatusmetsiä, joista nuoret kasvatusmetsät ovat nuoren metsän kunnostuksen tarpeessa. Taimikoita pinta-alasta on noin 30 %, jotka melkein kokonaisuudessaan varttuneita taimikoita. Loput vajaat 10 % on siemenpuumetsiköitä tai metsänviljelyä tarvitsevaa alaa. Kohteelle ei metsänhoitosuositusten mukaan ole heti hakattavaa puustoa. Taimikoista noin puolet on hoidon tarpeessa. Kohteen tieoikeudet ja -yhteydet ovat kunnossa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 21.3.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Myytävän alueen osalla ei ole kaavaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kohde ei rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistöjen karttaotteet) ja lakisääteistä metsänviljelyä 1,3 ha (kuvio 12,1).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitykset on. Sähköiset panttikirjat siirretään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotuisia tiemaksuja ei ole peritty.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 931-409-876-1 Kyminkosken jakokunta 2) Yhteinen maa-alue 931-409-878-9 Terveyslähde (Hälsobrunn) HUOM! Määräala (Vermatkangas) Ei saa osuuksia yhteisiin.