Hyvät hakkuumahdollisuudet omaava metsätilakokonaisuus.

Pääosin Toulaudentien varrella sijaitseva metsätilakokonaisuus muodostuu kolmesta kiinteistöstä, joiden yhteispinta-ala on kiinteistörekisteriotteiden mukaan 25,66 hehtaaria. Metsäpinta-ala on noin 24,9 hehtaaria ja loppu pinta-alasta on tonttimaata. Kotikontu 22:0 -nimisellä tilalla on vanha purkukuntoinen ja käyttökelvoton asuinrakennus sekä heikkokuntoiset talousrakennukset. Rakennuksista on erillinen hinta-arvio tämän myyntiesitteen liitteenä.

Tilakokonaisuuden maapohjista noin kaksi kolmasosaa on ravinteikasta tuoretta kangasta. Suopohjaisia maita kokonaisuudesta on noin neljännes. Metsämaan pinta-alasta 39 % on vanhaa uudistuskypsää metsää. Kasvatusmetsiä on noin 23 % pinta-alasta, jotka olisivat kiireellisen harvennuksen tarpeessa. Taimikkoa tilalla on noin 37 % pinta-alasta. Tästä valtaosa on vanhaa metsittynyttä peltoa, joka on hieskoivuvaltaista. Metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa olevaa puustoa tilalla on peräti noin 2600 m3, josta uudistushakkuuta noin 2300 m3. Tilakokonaisuudella on puustoa metsämaalla keskimäärin noin 144 m3/ha.

Kohde on yhtä erillistä 5,9 hehtaarin palstaa lukuun ottamatta hyvän tieyhteyden varrella. Erilliselle palstalle ei ole tietä, eikä kiinteistörekisteriin merkittyä tieoikeutta. Palstalle on kuitenkin olemassa kirjallinen sopimus naapuritilan kanssa tieyhteyden rakentamista varten.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 29.9.2020 klo. 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Maantien suoja-alue (ks. kiinteistörekisteriote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Erilliselle Pitkäkankaalla sijaitsevalle palstalle ei ole tietä, eikä kiinteistörekisteriotteeseen merkittyä tieoikeutta. Palstalle on kuitenkin olemassa kirjallinen sopimus naapuritilan kanssa tienyhteyden rakentamista varten.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Ainoastaan Kotikontu 22:0 tilalla: 1) Yhteinen vesialue 931-412-876-3 Sydänmaa-Mäntylän jakokunta 2) Yhteinen vesialue 931-412-876-5 Palolampi

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta