Kasvatusmetsiä ja taimikoita sisältävä metsätila Vuosjärven rantamaisemissa kattavalla tieyhteydellä.

Vuorilahden ja Huopanan välimaastossa Kulhanniementien eteläpuolella sijaitseva noin 25,1 ha metsätila, jonka pinta-alasta noin puolet pääosin varttuneita kasvatusmetsiä.

Maapohjat ovat valtaosin kangasmaata, turvepohjaisia maita pinta-alasta on vajaat 20 %. Kitu- ja joutomaata tilalla on noin 1,4 ha. Ravinteisuudeltaan kuivahkoa kangasta on noin 55 %, tuoretta kangasta noin 35 %  ja kuivaa kangasta noin 10 %. Tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin 1700 m3, josta on heti hakattavissa on noin 300 m3. Kohteen kasvatusmetsät on valtaosin joko harvennettu muutamia vuosia sitten tai ovat vielä kasvukunnossa. Pääosa harvennuksista ajoittuukin noin 5-10 vuoden suunnitelmajaksolle. Kohteen pinta-alasta noin kolmannes on taimikoita, joissa ei ole lähivuosina hoidon tarvetta. Kohteen tieyhteys ja -oikeus ovat kunnossa.

Myyjä pidättää tilasta itselleen erillisen Vuosjärven rannassa olevan noin 1,1 ha tontin, joka on merkitty yleiskaavaan vapaa-ajan rakennuspaikaksi. Tieyhteys tontille on tarkoitus perustaa valmiiksi hakattua uraa pitkin (kuvio 22,1).

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 18.6.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Muurue- ja Vuosjärven rantayleiskaava, johon ranta-alue merkitty myytävän alueen osalta M-alueeksi (metsätalousalue).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Vesivoiman käytttöoikeussopimus, jonka oikeudet jäävät myyjille jäävään määräalaan (Ei vaikutusta ostajalle jäävän kantatilan käyttöön).

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu on ollut koko tilasta 57 €/vuosi. Tiemaksu jakautuu jatkossa myytävän alueen ja myyjille jäävän määräala tontin kesken.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Myytävällä alueelle ei anneta osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin.