Hyvä kohde pientä metsäsijoituskohdetta hakevalle.

Tuottavalla maapohjalla oleva 12,434 hehtaarin metsätila, jonka pinta-alasta vajaa 80 % hyvässä arvokasvussa olevaa mäntyvaltaista varttunutta kasvatusmetsää. Nuorta kasvatusmetsää pinta-alasta on vajaa 10 % ja loput varttunutta kunnossa olevaa kuusentaimikkoa. Nykypuuston kasvu on noin 6,6 m3/ha/v. Kohteen metsikkökuvioita on hoidettu hyvin ja heti harvennushakattavaa löytyy metsänhoitosuositusten mukaan tilalta vain noin 50 m3. Tilan ainolla taimikkokuviolla (kuvio 3), jota on 1, 6 hehtaaria, olisi taimikonhoito ajankohtainen. Tilan varttuneisiin kasvatusmetsiin voisi harkita kasvatuslannoitusta.

Tilalle menee Niinijoentieltä ns. talvitien pohja, jota pitkin virallinen neljän metrin levyinen tieoikeus.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 8.10.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Metsälakikohde (lähde) kuviolla 9.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Niinijoentieltä 4 metrin levyinen tieoikeus (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote). Tiemaksu noin 25 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 931-411-876-2 Kautialan jakokunta (931-411-876-2, 931-411-876-7) 2) Yhteinen vesialue 931-411-876-5 Sammalinen (ks. kiinteistörekisteriote).