Kaksi erittäin puustoista tilaa Suotajärven rannalla.

Myytävä kohde sijaitsee Viitasaaren itäpuolella Mäntylän kylässä Suotajärven rannalla muodostuen Laivalahti 1:162-nimisestä tilasta, jonka pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 2,82 hehtaaria ja Leväpohja 1:163-nimisestä tilasta, jonka pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 4,05 hehtaaria.

Kohteella on kuusivaltaista puustoa vajaat 1800 m3 eli noin 248 m3/ha ja se on vuosikymmeniä ollut luonnontilaisena. Nykypuuston laskennallinen kasvu on noin 4,3 m3/ha/v. Kohteen pinta-alasta puolet on varttunutta kasvatusmetsää ja toinen puoli uudistuskypsää metsää.  Tiloilla on heti hakattavaa puustoa noin 1100 m3, josta lähes 800 m3 uudistushakkuusta. Maapohjat tiloilla ovat rehevät. Kasvupohjaltaan ne ovat tuoretta kangasta (89 %) tai sitä ravinteikkaampaa lehtomaista kangasta (11 %).

Molemmilla tiloilla on yleiskaavaan varattu rantarakennusoikeus. Rakennuspaikoista on erillinen arvio tämän myyntiesitteen liitteenä.

Suotajärven länsirannalla sijaitsevan Laivalahden tilan läpi menee Tokolantie. Pohjoisrannalla sijaitsevan Leväpohjan tilan tieyhteys menee vajaan 100 metrin päähän tilasta, josta tilan rajalle on seitsemän metrin levyinen tieoikeus.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 22.6.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Keiteleen itäsosan rantaosayleiskaava (ks. kaavakarttaote, arvio rakennuspaikoista).

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Molemmille tiloille on varattu yleiskaavaan yksi rantarakennuspaikka (ks. kaavakarttaote, arvio rakennuspaikoista). Rakennusoikeus max. 300 m2/rakennuspaikka. Rakentaminen yleiskaavan määräysten sekä Viitasaaren kaupungin rakennusjärjestyksen mukaiseti. Lisätietoja rakentamisesta antaa Viitasaaren kaupungin tekninentoimi.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tokolan yksitysitie tilalla Laivalahti (ks. kiinteistörekisteriotte ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu 45 €/vuosi (Leväpohja 22 € ja Laivalahti 23 €).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 931-412-876-1 Kiminki-Seppälän jakokunta 2) Yhteinen vesialue 931-412-876-18 Saarilampi (ks. kiinteistörekisteriotteet)