Hyvällä sijainnilla harvennushakkuuta kaipaava pieni metsätila!

Lähellä Äänekosken ja Viitasaaren rajaa Koskelantien varressa sijaitseva puustoinen 6,46 hehtaarin metsätila. Tila rajoittuu pohjoisrajaltaan Sammalinen-nimisen lammen rantaan.

Tilan maapohjat ovat hyväkasvuiset. Metsämaa tilalla on kasvupohjaltaan lähes kokonaan tuoretta kangasta. Tilan pinta-alasta noin 0,6 hehtaaria on kallioista kitumaata. Kohteella on mäntyvaltaista puustoa noin vajaat 1100 m3 eli noin 165 m3/ha. Nykypuuston kasvu on hyvä noin 7,6 m3/ha/v. Tilan kehitysluokkajakaumasta lähes 70 % on varttunutta kasvatusmetsää ja loput nuorta kasvatusmetsää. Taimikoita tilalla ei ole. Metsänhoitosuositusten mukaan heti harvennushakattavaa puustoa kohteella on hieman vajaat 300 m3. Pääosa harvennusalasta tarvitsee ennakkoraivauksen.

Tilalle hyvä tieyhteys.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 15.6.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Mahdollista hakea suunnitelutarveratkaisua rakentamiseen (ent. poikkeuslupa).

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Koskelan yksityistie (ks. kiinteistörekisteriote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotusia tiemaksuja ei ole tilan osalta kannettu.

Osuus yhteisiin Ei ole