Vaivaton metsäsijoituskohde!

Kokkolantien pohjoispuolella Lähteeläntien varressa sijaitseva 22,46 hehtaarin metsätila, jonka pinta-alasta 94 % on metsämaata ja 6 % joutomaata (voimansiirtolinja). Tilan maapohjasta ravinteisuudeltaan reilu puolet on tuoretta kangasta ja vajaa puolet kuivahkoa kangasta.

Tilalla on mäntyvaltaista puustoa hieman vajaa 1400 m3. Nykypuuston kasvu on noin 5,6 m3/ha/v. Tilan kehitysluokkajakaumasta noin puolet on kasvatusmetsää ja toinen puoli taimikkoa. Muutama vuosi sitten suuremmalta osin hoidetulla tilalla ei metsänhoitosuositusten mukaan ole heti hakattavaa puustoa eikä heti tehtäviä metsänhoitotöitä. Tilan taimikot ovat kärsineet aikaisemmin hirvituhoista ja osa taimikoista on perustettu uudestaan kuuselle. Taimikonhoito on ajankohtainen uudestaan noin viiden vuoden päästä. Seuraavat suuremmat hakkuut tilalla ajoittuvat kymmenvuotiskauden lopulle.

Tilan tieoikeus on kunnossa ja sinne menevän Lähteeläntien peruskunnostus valmistuu tänä vuonna. Tästä vielä mahdollisesti tulevat kulut maksaa myyjä.

Alueella hyvät metsästysmaastot ja mahdollisuus päästä metsästysseuraan.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 8.4.2020 klo 15.00 mennessä.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimansiirtolinja ja tieoikeus (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotuisia tiemaksuja ei ole. Tilalle menevä tie on juuri peruskunnostettu.

Osuus yhteisiin Ei ole