Hyvällä tieyhteydellä nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää. Ei taimikoita.

Lisä-Suontaus-niminen kiinteistö on Viitasaaren lounaisosassa Pyydysmäen, Vuorilahden ja Huopanan kylien välimaastossa sijaitseva metsätila, jonka pinta-alasta lähes 90 % on muutama vuosi sitten hoidettua pääosin nuorta kasvatusmetsää. Taimikoita tilalla ei ole. Tilan kokonaispuusto on noin 1400 m3, josta heti hakattavaa puustoa on uudistushakkuuna noin 200 m3. Metsäsuunnitelman mukaan seuraavat isommat hakkuut ajoittuvat seuraavalle 5-10 vuotiskaudelle. Tilan keskipuusto metsämaalla on noin 89 m3/ha ja laskennallinen puuston kasvu noin 6,4 m3/ha/v. Tilan maapohjat ovat ravinteisuudeltaan keskimäärin kuivahkoa kangasta. Suopohjaisia maita näistä on noin 15 %.

Kohteen läpi menee hyvä metsäautotie. Alueella on myös hyvät erämahdollisuudet niitä etsivälle.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 16.6.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu noin 20 €/vuosi

Osuus yhteisiin Ei ole