Komunjärven rannalla sijaitseva puustoinen ja rehevällä maapohjalla oleva metsätilakokonaisuus.

Viitasaaren luoteisosassa Kokkolantien eteläpuolella sijaitseva metsätilakokonaisuus muodostuu kolmesta kiinteistöstä, joiden yhteispinta-ala on kiinteistörekisteriotteiden mukaan 26,895 hehtaaria. Kohde rajoittuu Komunjärveen. Tilakokonaisuuden kaksi pienempää tilaa Mannala ja Akula ovat aikoinaan lohkottu tonteiksi, mutta voimassa olevan yleiskaavan mukaan rakennusoikeutta ei ole.

Kohde on melkein kokonaisuudessaan metsämaata. Maapohjat ovat rehevät ja ovat lähes kokonaan kasvupaikkatyypiltään tuoretta kangasta tai sitä ravinteikkaampaa lehtomaista kangasta. Turvepohjaisia maita näistä on reilut 10 %. Kohteen kehitysluokkajakaumasta kaksikolmasosaa on uudistuskypsää metsää tai varttunutta kasvatusmetsää. Taimikoita on 1,8 hehtaaria ja niissä olisi raivauksen tarvetta. Tillalla on vanhoja peltomaita 4,3 hehtaaria, jotka voisi metsittää tuottavaan kuntoon. Heti hakattavissa olevaa puustoa kohteella on noin 2100 m3, josta uudistushakkuuta noin 1800 m3.

Kohteelle menevä tie on hyvä ja se on peruskunnostettu muutama vuosi sitten.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 1.12.2020 klo. 15.00 mennessä.

Huom! Tarjoukseen pitää eritellä tarjoushinnat tiloittain.

Esitettä päivitetty 9.11.2020 kiinteistötietojen osalta.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Muurue-Vuosjärvi rantayleiskaava. M-aluetta (metsätalousaluetta).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Luodelahti tilalla tieoikeudet, ajoneuvojen pitäminne ja talousveden otto-oikeus lähteistä. Mannalan tilalla tieoikeus ja venevalkamarasite (ks. kiinteistörekisteriotteet ja kiinteistön karttaotteet).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu on peritty viimeksi vuonna 2018 186,55 €, jossa vielä tien peruskunnostusmaksua.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 931-403-876-1 Muuruen jakokunta (ks. kiinteistörekisteriotteet).