Pääosin varttunutta kasvatusmetsää sisältävä suuri ja hyvä metsätila, jolla kattava metsäautotieverkosto.

Yhdessä palstassa Viitasaaren itäreunalla lähellä Pohjois-Savon rajaa sijaitsevan 150,8 hehtaarin metsätilan maapohjat ovat hyväkasvuiset. Kasvupohjaltaan kuivahkoa kangasta on eniten, jota on 62 % (93,4 ha) pinta-alasta. Tuoretta kangasta on 32 % (49 ha), kuivaa kangasta on 4 % (6,8 ha) ja lehtomaista kangasta on 2 % (2,7 ha) pinta-alasta. Turvepohjaisiksi näistä on luokiteltu noin 12 % (18,43 ha).

Tilalla on mäntyvaltaista puustoa arvion mukaan noin 15 400 m3, josta tukkipuun osuus on noin 28 %. Nykypuuston laskennallinen kasvu on noin 6,9 m3/ha/v. Tilalla kehitysluokkajakaumasta reilu puolet on pääosin hyvässä kasvukunnossa olevaa varttunutta kasvatusmetsää. Nuorta kasvatusmetsää pinta-alasta on yli neljännes, jotka ovat kauttaaltaan tulossa ensiharvennuksen tarpeeseen kymmenenvuotiskauden lopulla. Uudistuskypsää metsää tilalla ei juuri ole. Taimikoiden osuus pinta-alasta on noin 17 %, jotka lähes kokonaisuudessaan varttuneita, hyviä ja täystiheitä taimikoita.

Puustosta on metsänhoitosuositusten mukaan kasvatushakkuuna heti hakattavissa noin 600 m3. Hakkuut painottuvatkin kymmenvuotiskauden loppupuolelle. Akuutteja metsänhoitotöitä tilalla ei juuri ole, johtuen vuosien mittaan säännöllisesti tapahtuneista hoitotöistä. Kohteen sijoitustuottoa pystyisi nostamaan mukavasti kasvatuslannoituksilla varttuneissa kasvatusmetsissä.

Tilalla kulkee kattava metsäautotieverkosto, jonka penkat kaipaisivat vesakon niittoa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 15.6.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote). Noin 0,7 ha Hein-Suvannon-Hetejärven Natura aluetta kapeahkoina suikaleina tilan pohjois-/itäosassa (Lisätietoa saa välittäjältä).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotuisia tiemaksuja ei ole teistä kannettu.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 931-409-876-1 Kyminkosken jakokunta 2) Yhteinen maa-alue 931-409-878-7 Myllypalsta 3) Yhteinen maa-alue 931-409-878-9 Terveyslähde (hälsobrunn) (ks. kiinteistörekisteriote).