Hyvällä sijainnilla Vesannontien varrella reheväpohjainen ja hoitoa kaipaava tila.

Viitasaarella Suovanlahden ja Haaralan kylien välissä osoitteessa Vesannontie 2535 sijaitseva metsätilakokonaisuus, joka muodostuu neljästä kiinteistöstä. Kiinteistöjen yhteispinta-ala on kiinteistörekisteriotteiden mukaan 12,89 hehtaaria ja kiinteistöraja-aineiston mukaan 12,5 hehtaaria. Tilojen maapohjista metsämaata on noin 11,9 hehtaaria (joista 4,3 ha vajaatuottoisia vanhoja peltoheittoja), tonttimaata noin 0,2 hehtaaria ja loput noin 0,4 hehtaaria on mm. tie- ja sähkölinjamaata.

Louhula 16:16 ja Laitala 16:25 nimisillä tiloilla on vanhoja purkukuntoisia rakennuksia. Vesi- tai sähköliittymiä näihin ei ole.

Tilojen maapojat ovat ravinteikkaat. Pinta-alasta 76 % on ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta, lehtomaista kangasta on 21 % ja kuivahkoa kangasta 3 %. Suoksi luokiteltavaa on 0,7 hehtaaria. Tilalla on mäntyvaltaista puustoa vajaat 1600 m3. Tilojen kehitysluokkajakaumasta eniten on kasvatusmetsää, jotka on pääosin harvennettu vuonna 2014. Heti hakattavaa puustoa tilalla on reilut 500 m3, joka melkein kokonaisuudessaan uudistushakkuuta. Nykypuuston laskennallinen kasvu tilalla on noin 4,8 m3/ha/v. Tiloilla on vajaatuottoiseksi luokiteltuja entisiä peltoja noin 4,3 hehtaaria, jotka olisi hyvä metsittää. Näihin on mahdollista hakea metsitystukea.

Kuviolla 15,5 ja 17,2 on suojeltava muinaismuistokohde (kivikautinen asuinpaikka).

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 27.4.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Ranta-alue yleiskaavassa M-aluetta (maa- ja metsätalousaluetta). Kohteelle merkitty kaavaan muinaismuistokohde (kivikautinen asuinpaikka), joka suojeltu kohde.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote) ja muinaismuistokohde kuvioilla 15,5 ja 17,2

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rajoittuu yleiseen tiehen.

Osuus yhteisiin Ei ole
Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta