Reheväpohjainen määräala kahdessa palstassa hyvällä tieyhteydellä.

Kahdessa erillisessä palstassa Kokkolantien ja Lapinniementien varressa sijaitseva noin 32,3 hehtaarin määräala. Myyjä pidättää itsellään noin 3,0 hehtaarin alueen, jossa sijaitsevat tilan rakennukset. Myyjälle jäävä alue on merkitty punaisella värillä esitteen liitteenä olevaan kuviokarttaan.

Määräalan maapohjat ovat rehevät. Ravinteisuudeltaan ne ovat lähes kauttaaltaan joko tuoretta kangasta tai sitä ravinteikkaampaa lehtomaista kangasta. Turvepohjaisia maita metsämaan pinta-alasta on noin 5 %. Kitu-, jouto- ja muuta maata määräalan pinta-alasta on yhteensä noin 12 %. 

Kohteella on mäntyvaltaista puustoa noin 2600 m3 ja puuston kasvu on noin 5,4 m3/ha/v. Kehitysluokkajakauma on suhteellisen hyvä. Määräalalla on metsänhoitosuositusten mukaisesti heti ja lähivuosina hakattavaa puustoa noin 600 m3, josta uudistushakkuuta noin 500 m3. Taimikoita on 8,0 hehtaaria ja ne ovat melkein kokonaisuudessaan taimikonhoidon tai perkauksen tarpeessa. Määräalalla on 2,1 hehtaaria uudistamatonta alaa (kuviot 13, 21, 36 ja 44). Määräala rajoittuu Lökönjokeen.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 13.10.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet ja maantien suoja-alue (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote). Lisäksi kuviolla 24 lähde, josta perustetaan rasite veden ottamiselle ja johtamiselle kahdelle kiinteistölle.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräalalle tuleva vuosittainen tiemaksu arviolta noin 20 €/vuosi.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei saa osuuksia yhteisiin alueisiin tai erityisiin etuuksiin.