Sinisentie (E77) eteläpuolella lähellä Keiteleen ja Viitasaaren rajaa sijaitseva hyväpuustoinen 18,6 ha metsätila ravinteikkaalla maapohjalla.

Tilan maapohjat ovat reheviä, noin 4,3 ha on lehtomaista kangasta ja 14 ha on tuoretta kangasta.  Turvemaiksi näistä on luokiteltu 5,3 ha. Tilalla on kuusitukkivaltaista puustoa noin 2900 m3, josta on heti hakattavissa noin 1600 m3. Tilan pinta-alasta yli puolet on uudistuskypsää tai varttunutta kasvatusmetsää. Kuusen taimikoita pinta-alasta on noin 40 %, jotka melkein kaikki varttuneita taimikoita. Taimikot ovat erittäin hyviä eikä niissä ole hoidon tarvetta.

Tilan keskelle menee kunnossa oleva metsäautotien pisto.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 22.1.2019 klo. 15.00 mennessä.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilalle menee metsäutotie. Virallisia kulkuoikeuksia ei tilalle ole kiinteistörekisteriin merkitty. Vuotuisia tiemaksuja ei ole peritty.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 931-408-878-3 Maa-alue (ks. kiinteistörekisteriote).