Kahdessa palstassa lähellä Pihtiputaan rajaa sijaitseva metsätila, jossa hyvä kehitysluokkajakauma.

Tilan maapohjista noin vajaat 70 % on ravinteisuudeltaan kuivahkoa kangasta tai vastaavaa turvemaata. Loput tuoretta kangasta tai sitä rehevämpää vastaavaa turvemaata. Turvemaiksi on luokiteltu valtaosa eli noin 80 % pinta-alasta. Tilan kehitysluokkajakauma on hyvä. Kasvatusmetsiä on noin puolet pinta-alasta. Taimikoita on noin 25 % ja uudistuskypsää metsää noin 15 % pinta-alasta. Kitu-ja joutomaata on noin 10 % pinta-alasta.

Tilalla on puustoa noin 4400 m3 eli keskimäärin noin 95 m3/ha metsämaalla. Inventointipuuston kasvu on noin 3,7 m3/ha/v. Metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa olevaa puustoa on noin 1500 m3, josta uudistushakkuuta noin 1200 m3. Tilan taimikot ovat taimikonhoidon tarpeessa ja terveyslannoitusta olisi hyvä tehdä muutamille kasvatusmetsäkuvioille. 

Molempien palstojen vierestä kulkevat metsäautotiet ja näiltä on tieoikeudet palstoille. Tila rajoittuu eteläisimmän palstan osalta hienoon Kolkunjokeen ja Sammalinen-nimiseen vesistöön, jonka rannalle tilan osalta varattu yksi rantarakennuspaikka (RA-1) yleiskaavaan.

Huom! Eteläisimmän palstan luoteisrajaa on molemmin puolin hallittu vuosikymmenien ajan naapuritilan kanssa tehdyllä sopimusrajalla (esitteen liitteenä olevaan kuviokarttaan piirretty vihreällä värillä). Sopimusraja on kesäkuussa vahvistettu vahvistetulla vaihtosopimuksella, joten tilan raja tulee lohkomistoimituksen jälkeen kulkemaan virallisesti sopimusrajaa pitkin.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 3.10.2019 klo 15.00 mennessä.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Löytänä-Kolkku rantayleiskaava (ks. kaavakartta)

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Tilalle yleiskaavaan varattu yksi rantarakennuspaikka Sammalisen rannalle lähelle Kolkunjoen suuta (ks. kaavakartta). Rakennusoikeus rakennuspaikalla enintään 300 m2. Lisätietoja rakentamisesta antaa Viitasaaren kaupungin tekninen toimi.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotuinen tiemaksu 97 €/vuosi (Koriaho-Sammalinen tiehoitokunta).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 931-876-2-0 Puralan jakokunta (ks. kiinteistörekisteriote).