Taimikkovaltainen puuhapalsta kahdessa erillisessä palstassa.

Erillisissä palstoissa oleva 10,8 ha metsätila. Tilan palstat sijaitsevat lähellä nelostietä noin 6 km päässä toisistaan.

Tilan maapohjasta ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta on 5 ha, kuivahkoa kangasta 2,9 ha ja kuivaa kangasta 2,6 ha. Suota tilalla ei ole. Tilalla on mäntyvaltaista puustoa arvion mukaan reilut 500 m3, josta on heti hakattavissa yli 200 m3 (kuviot 1, 4 ja 5). Nykypuuston kasvu on noin 3,9 m3/ha/v. Molemmille pastoille on tieoikeudet. Eteläisemmälle (Ulppaan) palstalle tie perille. Pohjoisemmalle (Tuomikon) palstalle ei mene henkilöautolla ajettaavaa tietä.

Ulppaan palstalla hirsinen vanha riihi, joka ei kuulu kauppaan. Tuomikon palstalla purkukuntoinen pieni taukokoppi.

Palstoista on mahdollista tarjota myös erikseen.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 27.6.2019 klo. 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus Ulppaan palstan osalta (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

ks. kiinteistrekisteriote ja kiinteistö kartalla. Vuotuisia tiemaksuja ei ole peritty.

Osuus yhteisiin Ei ole