Reheväpohjainen tila hyvän tiestön varrella.

Hyvällä sijainnilla Pyydysmäentien ja Jurvanjärventien varressa oleva 29,9 hehtaarin metsätila.

Tilan maapojat ovat hyvin ravinteikkaat. Pinta-alasta 60 % on ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta ja loput melkein kokonaisuudessaan ravinteikkaampaa lehtomaista kangasta. Turvepohjaisia maita ei kohteella ole. Tilalla on puustoa noin 1500 m3, josta heti hakattavaa puustoa vajaat 200 m3. Nykypuuston laskennallinen kasvu tilalla on noin 4,7 m3/ha/v. Tilan kehitysluokkajakaumasta puolet on taimikoita ja toinen puoli eri-ikäisiä kasvatusmetsiä. Taimikot ovat pääsääntöisesti hyviä kunnossa olevia kuusen taimikoita lukuun ottamatta tilan entisiin peltoihin perustettuja taimikoita, joita on yhteensä 4,3 hehtaaria (kuviot 31 ja 36). Nämä olisivat täydennysistutuksen ja perkauksen tarpeessa. Lisäksi aukeaksi (AO) luokiteltua entistä peltoa on 0,7 hehtaaria (kuviot 35 ja 37).

Kohteella on vanha arvoton, purkukuntoinen ja käyttökelvoton asuinrakennus sekä heikkokuntoiset talousrakennukset.

Tilalla on monipuoliset osuudet yhteisiin alueisiin ja eritysiin etuuksiin mm. kahteen venevalkamaaan Keitelejärven rannalla.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 17.12.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikudet ja maantien suoja-alue (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu Jurvanjoki-Jurvansalon koulu thk. 116 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 931-405-876-3 Jurvansalon jakokunta 2) Yhteinen maa-alue 931-405-878-1 Venevalkama 3) Yhteinen maa-alue 931-405-878-2 Yhteiset maa-alueet 4) Yhteinen maa-alue 931-405-878-5 Lossitontti 5) Yhteinen maa-alue 931-405-878-6 Sorapalstat 6) Yhteinen maa-alue 931-405-878-8 Venepaikka (ks. kiinteistörekisteriote).

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta