Ilmojärven rantaan rajoittuva reheväpohjainen ja hyväpuustoinen tila. Tilalla purkukuntoinen vanha asuinrakennus ja rantasauna.

Hyvällä paikalla kahdessa erillisessä palstasta oleva ja Ilmojärven rantaan rajoittuva 11,437 hehtaarin tila. Tilalle on merkitty yleiskaavaan ympärivuotiseen asumiseen (AM=maatalouden talouskeskus) tarkoitettua aluetta. Rakennuspaikalla olevat vanha asuinrakennus ja rantasauna ovat arvottomia, lahovikaisia ja purkukuntoisia. Kiinteistölle on sähköliittymä. Tilalla on myös pieni hirsinen aittarakennus.

Kohteella on metsämaata arvion mukaan noin 10,6 hehtaaria. Maapohjat ovat ravinteikkaat. Pinta-alasta 4,8 hehtaaria on ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta, lehtomaista kangasta on 3,0 hehtaaria ja kuivahkoa kangasta 2,9 hehtaaria.  Tilalla on arvion mukaan mäntyvaltaista puustoa noin 1400 m3. Tilan kehitysluokkajakaumasta eniten on kasvatusmetsää, jotka olisivat pääosin harvennushakkuun tarpeessa. Taimikot ovat tilalla hyviä, eikä niissä ole välitöntä hoidon tarvetta. Heti hakattavaa puustoa tilalla on noin 600 m3.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 21.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Rantapalsta kuuluu Kolima-Keitele koskireitin yleiskaavaan. Tilan alue on merkitty kaavaan M-alueeksi (maa- ja metsätalousalue) ja AM-alueeksi (maatilojen talouskeskusalue).

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavan mukainen AM-alue rajoittuu ranta-alueelle, joka mahdollistaa tilakeskukseen kuuluvan rantasaunan rakentamisen. Rakennusoikeus on kaavan ja kaupungin rakennusjärjestyksen mukainen (Ks. kaavakartta, -merkinnät ja lisätietolinkki rakennusjärjestys).

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu noin 60 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 931-409-876-1 Kyminkosken jakokunta

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta