Erämainen metsätila varustettuna tekojärven yläpuolisilla vesialueilla.

Pitkään koskemattomana ollut metsätila, josta jollekin mukava harrastelupalsta tai vaikka rauhoittumisen paikka. Hakkuumahdollisuuksiakin löytyy tilan kankaisilta sekä ojitetuilta metsikkökuvioilta. Iso osa tilasta on joutomaata sekä tekojärven yläpuolista vesialuetta. Meranevalta laskeva purouoma halkoo tilan maa-alueet kahteen osaan. 

Kiinteistörekisteriotteen mukainen vesipinta-ala on 9,050 ha. Vedenpinnankorkeus ja rantaviiva voivat vaihdella tekojärven säännöstelystä johtuen, jolloin varsinaista vesipinta-alaa voi olla selvästi vähemmän. Alue on kaavoittamaton. 

 

Tämä on tutustumisen arvoinen kohde! Katso myös esittelyvideo kohteesta.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kaavoittamaton

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaavoittamaton

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kuviot 227 ja 228 osittain pohjavesialueella. Lisäksi vesilain mukainen käyttöoikeus 000-2020-K30602 (Patanan allasalue ja rakenteet). Kts. kiinteistörekisteriote ja tieoikeuskartta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus 000-2005-K5292 / leveys 7 m ja tieoikeus 000-2016-K13562 (Patanan tekojärventie) / leveys 14 m, kts. kiinteistörekisteriote ja tieoikeuskartta.

Osuus yhteisiin Ei ole