Tila sijaitsee Loilun tien eteläpuolella rajoittuen tiehen. Poikkijoenvarrentie päättyy tilan lounaiskulmaan. Kulkuyhteys tilalle on hyvä. 

Uudistusikäistä metsää tilalla on 2,9 ha, varttunutta kasvatusmetsää on noin 0,4 ha, nuorta kasvatusmetsää on noin 10 ha, joutomaata on noin 1,5 ha ja taimikkoa sekä ylispuustoista taimikkoa on noin 3,9 ha. Ravinteisuudeltaan tila on valtaosin puolukkatyyppiä.

Tarjous on jätettävä viimeistään 12.7.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Loiluntie, Poikkijoenvarrentie

Osuus yhteisiin On