Metsätila Virolahden Kattilaisissa, Luotosenjärven  ja Mustalammen välissä.  Tilalla on  hyvät hakkuu mahdollisuudet. Metsänhoidollisesti heti hakattavissa olevaa puuta on  n. 2200 m3.  Kohteeseen on helppo käydä tuttustumassa, sillä Luotosentie kulkee palstan läpi aina tilan läntiseen nurkaan asti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöllä ei ole rantarakentamisoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita. Katso tarkemmat tiedot kiinteistörekisterin kartta ja kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso tarkemmat tiedot kiinteistörekisterin kartta ja kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 935-408-876-1 Kattilaisen Kylän vesialueiden osakaskunta. Katso tarkemmat tiedot kiinteistörekisteriote.