Puustoinen metsäpalsta (määräala) Virolahden Ylä-Pihlajassa. Määräala rajautuu itäsivultaan koko matkan Mustankorventiehen. Palstalla on hyvät hakkuumahdollisuudet.  Määräalan pinta-alasta puolet on uudistuskypsää metsää. Kasvatusmetsiä on n. 43 % ja taimikkoa on n. 5 %. Maapohjat ovat valtaoisin kivennäismaata, rehevyydeltään tuoretta- tai lehtomaistakangasta.

Myytävä kohde (määräala 2.) on toinen Koivula 5:65 kiinteistöön kuuluvista palstoista. Määräala 1. kiinteistöstä Koivula 5:65 löytyy kohteesta: https://www.metsatilat.fi/metsatilat/virolahti/maaraala-1-koivula-935-43...

Kohteista otetaan vastaan myös yhteistarjouksia.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita: Katso Kiinteistörekisteriote ja kiinteistönkarttatuloste

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tierasitteita: Katso Kiinteistörekisteriote ja kiinteistönkarttatuloste

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tierasitteita: Katso Kiinteistörekisteriote