Komea ja runsaspuustoinen rantatila Näsijärven vesistön Vaskiveden rannalla.  Kohde muodostuu kahdesta itsenäisestä kiinteistöstä; Kallioranta ja Suoranta.  Tilalla on rantaviivaa yhteensä lähes kilometri.  Tilakokonaisuus käsittää mantereella olevaa maa-aluetta noin 7 hehtaaria sekä oman, noin 0,8 hehtaarin kokoisen saaren ja lisäksi noin 0,3 hehtaarin kokoisen maa-alueen toisesta pienestä saaresta.  

Mantereella olevalla alueella on rantakaavan mukainen loma-asuntotontti, jonka kokonaisrakennusoikeus on 120krs-m².  Maastoltaan tontti on komeaa, suoraan länteen avautuvaa rinnettä, jolla kasvaa järeää havupuustoa.

Tila sekä siihen kuuluva loma-asuntotontti rajoittuu Tyrkönlahden väylän rantaan.  Väylälle on Vaskiveden osakaskunnan toimesta vireillä / suunnitteilla ruoppaushanke, jolla parannettaisiin mm. veneily- ja kalastusmahdollisuuksia sekä alueen veden vaihtuvuutta.

Tilan metsät ovat varsin runsaspuustoisia, kokonaispuumäärän ollessa noin 1909m3.  Uudistuskypsää puustoa on metsäarvion mukaan noin 1300m3.   Tilalle on juuri laadittu uusi, 10 vuotta voimassa oleva metsäsuunnitelma.

Osa tilan metsäalueesta on merkitty kaavassa MU-3 alueeksi, jolloin metsänkäsittelyssä tulee huomioida alueen maisemakuvaa.  Tilan rantaviivan pohjoisosaan on kaavoitettu noin 0,3 hehtaarin alue kunnan tarpeisiin varatuksi venevalkamaksi.  Alue on tällä hetkellä normaalia metsämaata, eikä sitä tähän mennessä ole missään vaiheessa käytetty venevalkamana. 

Hintapyyntö: 115.000 euroa / tee tarjous

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaksi tierasitetta

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuus yhteiseen vesialueeseen ja venevalkamaan.