Näsijärven vesistöön ja Mertujärveen rajoittuva rantatila.  Rantaviivaa yhteensä noin 650 metriä.  Tila sijaitsee rantaosayleiskaava-alueella, jonka mukaan se on maa- ja metsätalousaluetta.  Hyvä tieyhteys, Hintalantie kulkee tilan länsiajalla.  Kohde käsittää metsämaata noin 7,4 hehtaaria ja viljelyssä olevaa peltoa noin 1,43 hehtaaria.  Metsäalueen puumäärä on noin 192m3.  Maapohjat ovat pääosin hyväkasvuista  MT:tä.  Tilalla on uudistamattomia avohakkuualueita noin 4,9 hehtaaria, joiden uudistamistöistä vastaa ostaja.  Peltolohkot ovat olleet vuokraviljelyssä, vuodeksi kerrallaan tehdyllä sopimuksella.  Lohkot ovat LFA- ja ympäristötuen osalta korvauskelpoisia, mutta tilatukioikeuksia niille ei kuulu.  Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 10,4436 hehtaaria, kartalta mitattuna sen p-ala on noin 9,8ha.  Kiinteistöllä sijaitsee mökkinaapurin omistama pieni ja kevytrakenteinen varastorakennus, jonka rakentamiseen on annettu suullinen lupa.  Ostaja saa päättää ko. sopimuksen jatkosta.  Hintapyyntö: 20.000€ / kirjalliset tarjoukset viimeistään 5.6.2020

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet olemassa oleviin teihin.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole